Skip links

Çevre Politikası

— HGS TEKNOLOJİ

HGS Teknoloji olarak Ulusal pazarlarda ürünlerimizin kalitesini en üst seviyeye çıkarmak, müşterilerimize ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak kaliteli hizmet sunmak ve rekabetçi ortam şartlarında optimum çözümler arayarak pazarımızı genişletmek en başta gelen hedefimizdir.

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak ve gereken önlemleri almak üzere kaynaklarımızı günün şartlarına uygun bir şekilde değerlendirmek. Tedarikçilerimizi , koşullar elverdiğince desteklemek ve onlarla yakın işbirliğinde bulunmak, çalışanlarımızı eğitmek. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak, teknolojik yenilikleri izlemek ve buna gerekli kaynakları ayırmak, iç iletişimi biz bilinci içinde geliştirmek politikamızın önemli yapı taşlarıdır.

AYRICA ; doğal kaynakların ve malzemelerin etkin kullanılmasını gerçekleştirerek; atıkların azaltılması ve zararsız hale getirilmesini sağlamayı yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı artırmayı, planlanan yatırımlarda çevre faktörünü ön planda tutmayı eğitimlerle çalışanların çevre bilincini geliştirmeyi, yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve bu konuları çevreci bir anlayışla sürekli geliştirmeyi çevre politikamız olarak benimsiyoruz.

Explore
Drag