Skip links

İSG Politikası

— HGS TEKNOLOJİ

HGS Teknoloji olarak çalışanlarımıza, işçi sağlığı ve iş güvenliği standartlarına uygun ortamlar hazırlayarak “0” iş kazası hedefiyle istihdam yaratırız. Tüm çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, şirket içinde görev yapan taşeronlarımızın, şirket dışında görev yapan çalışanlarımızın işkolumuzun olası riskleri ve meslek hastalıkları hakkında bilgilenmesini sağlar ve onları bu risklerden koruyacak önlemleri alırız.

İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili tüm diğer gerekliliklere uygun olarak tüm araç gereç ve tüm kişisel koruyucu malzemeleri bulundurmayı, gerektiğinde kullanılmasını sağlamayı taahhüt ederiz.

Tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve sosyal refahını temin etmeyi ve ileride doğabilecek her türlü maddi manevi kayıpları azaltmayı hedefleriz.

Explore
Drag